Polska Parafia w Devon

Chrystusa Króla i Matki Boskiej Ostrobramskiej

Wspólnoty

Koło Żywego Różańca

Męska grupa modlitwy wstawienniczej

Ministranci

Schola Parafialna

Spotkania Małźeńskie

Żeńska grupa modlitwy wstawienniczej