Polska Parafia w Devon

Chrzest Święty

to sakrament, przez który, nowo ochrzczony zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. Pan Jezus ustanowił sakrament Chrztu Świętego po Zmartwychwstaniu.

SKUTKI CHRZTU ŚW.

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego;
 • odpuszczenie wszystkich grzchów osobistych;
 • odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
 • wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei, miłości) oraz darów Ducha Świętego;
 • charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

NADANIE IMIENIA

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego Patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

WARUNKI UDZIELANIA SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.

 • Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu Chrztu Świętego jest żywa wiara osoby proszącej o chrzest lub rodziców w przypadku małego dziecka.
 • W przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 • Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej, nie odmawia się sakramentu Chrztu, ale należy odłożyć go, aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół.
 • Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka, proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

OBOWIĄZKI WYPŁYWAJĄCE Z PRZYJĘCIA CHRZTU ŚWIĘTEGO

 • Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
 • Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie;
 • Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi;
 • Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd wypływa zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: Mszy św.,nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną);
 • Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej Spowiedzi i Komunii Świętej.

RODZICE CHRZESTNI

 • Chrzestnych, wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania, dlatego powinni mieć ukończone 16 lat, być głęboko wierzącymi katolikami, którzy przyjęli sakrament Bierzmowania i Eucharystii.
 • Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego oraz rodzice dziecka.
 • Chrzestni, powinni okazać przed chrztem, zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM ŚW.

 • Chrzest, należy zgłosić w kancelarii parafialnej, co najmniej  miesiąc, przed planowaną datą sakramentu. Przy tej okazji, należy przedstawić akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego/Birth Certificate oraz podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).

 • Przed Chrztem Św., rodzice chrzestni (z poza naszej parafii) przynoszą zaświadczenie, iż mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych.

 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania przed sakramentem Chrztu Św. oraz do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej.

 • Do Chrztu Świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

 • Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

Na umówione spotkanie z księdzem (w kancelarii parafialnej), przynosimy uprzednio pobrany
i wypełniony 'Formularz przedchrzcielny' (zakładka: 'Formularze').